Üdvözöljük honlapunkon!

Dr. Czifra Rudolf Közjegyzői Irodája 2000 óta működik Budapest IX. kerületében, a Tompa utca 7. szám alatt.
A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. Az irodában három szakvizsgázott jogász jár el, Dr. Czifra Rudolf közjegyző, Dr. Magyarics Alíz és Dr. Starecz József közjegyzőhelyettesek.
A közjegyzőhelyettesek olyan szakvizsgázott jogászok, akik a közjegyző alkalmazottjaiként, a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan járnak el.

Dr. Czifra Rudolf budapesti közjegyző irodájának hagyatéki illetékessége a Budapest IX. kerületi,
január és július hónapban elhunyt örökhagyók hagyatékaira terjed ki.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket,
hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.

A közjegyző folytatja le a hagyatéki eljárást és a hatáskörébe utalt egyéb nemperes eljárásokat. Jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez. A közjegyzőség érdemi tevékenysége tehát az állam igazságszolgáltató funkciójának egyik végrehajtójaként végzett hatósági jogalkalmazó tevékenység. E tevékenységi körében a közjegyző hatósági határozatot hoz, de nem dönti el a jogvitát.
A közjegyző tevékenységét körülírhatjuk úgy is, hogy permegelőző, perkönnyítő és perelkerülő szerepet tölt be.

Munkatársaink a közjegyzői hatáskörbe utalt feladatokat szakszerűen látják el, teljes titoktartás mellett.

Replace it with your image